Học bổng

Năm 2018

Học bổng “Chắp cánh ước mơ” trị giá 1.500.000 đồng

Đây là học bổng dành cho bất kỳ bạn nào đăng ký học tại P2H Academy. Toàn bộ các học bổng được trích từ quỹ phúc lợi của tập đoàn P2H để khuyến khích bất kỳ ai theo đuổi lĩnh vực làm đẹp nói chung, Spa nói riêng tại Việt Nam.

Học bổng

1.500.000đ

Tôi muốn nhận học bổng